مهدی دهقان نیستانکی
مهدی دهقان نیستانکی مدیر امور مالی و خزانه
  • تحصیلات:
    دکترا
  • تلفن:
    82891281(9821+)
  • فکس:
    88649513(9821+)
  • آدرس:
    ساختمان مرکزی: خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد، شماره 430
  • ایمیل: