محمد امیر داود
محمد امیر داود معاونت مدیرعامل در امور بین الملل و عملیات ارزی
 • تحصیلات:
  کارشناسی
 • تلفن:
  82891575(9821+)
 • فکس:
  82897012(9821+)
 • آدرس:
  ساختمان مرکزی: خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد، شماره 430
 • ایمیل: