بلوار سجاد مشهد

 • کد شعبه:
  1001
 • آدرس:
  مشهد - بلوار سجاد - چهارراه بهار
 • ایمیل:
  bp1001@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی / دارای صندوق امانات
 • کد پستی:
  9197911111
 • تلفن:
  0098-51-37677712-4
 • فکس:
  0098-21-82897601