خیابان خسروی مشهد

 • کد شعبه:
  1003
 • آدرس:
  مشهد - خیابان خسروی - حدفاصل خیابان های امام خمینی(ره) و آزادی
 • ایمیل:
  bp1003@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9133814798
 • تلفن:
  0098-51-32239101-3
 • فکس:
  0098-21-82897603