چهارراه آزادشهر مشهد

 • کد شعبه:
  1004
 • آدرس:
  مشهد - چهارراه آزادشهر - تقاطع خیابان های امامت و معلم
 • ایمیل:
  bp1004@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9188795613
 • تلفن:
  0098-51-36066001-3
 • فکس:
  0098-21-82897604