خیابان فلسطین مشهد

 • کد شعبه:
  1005
 • آدرس:
  مشهد - خیابان فلسطین - نبش فلسطین 12 - پلاک 7
 • ایمیل:
  bp1005@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9185775874
 • تلفن:
  0098-51-37600640-2
 • فکس:
  0098-21-82897605