میدان هاشمیه مشهد

 • کد شعبه:
  1006
 • آدرس:
  مشهد - بلوار هاشمیه - جنب کوی هاشمیه 26
 • ایمیل:
  bp1006@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9178699685
 • تلفن:
  0098-51-38840811-4
 • فکس:
  0098-21-82897606