بلوار قرنی مشهد

 • کد شعبه:
  1007
 • آدرس:
  مشهد - بلوار قرنی - حدفاصل خیابان های قرنی 23 و 25
 • ایمیل:
  bp1007@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
 • تلفن:
  0098-51-37122480-6
 • فکس:
  0098-21-82897607