بلوار مصلی مشهد

 • کد شعبه:
  1008
 • آدرس:
  مشهد- بلوار مصلی - حدفاصل مصلی 10 و 12
 • ایمیل:
  bp1008@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9153614637
 • تلفن:
  0098-51-33690382
 • فکس:
  0098-21-82897608