کوهسنگی مشهد

 • کد شعبه:
  1009
 • آدرس:
  مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 15 و 17
 • ایمیل:
  bp1009@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9176711111
 • تلفن:
  0098-51-38494467
 • فکس:
  0098-21-82897609