خیابان دانشگاه مشهد

 • کد شعبه:
  1010
 • آدرس:
  مشهد - خیابان دانشگاه - جنب دانشگاه 17
 • ایمیل:
  bp1010@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9138854444
 • تلفن:
  0098-51-38468801-2
 • فکس:
  0098-21-82897610