میدان جانباز مشهد

 • کد شعبه:
  1012
 • آدرس:
  مشهد - بلوار جانباز - میدان جانباز - طبقه همکف مرکز بین المللی اقتصادی پاژ
 • ایمیل:
  bp1012@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9197992977
 • تلفن:
  0098-51-37057004-10
 • فکس:
  -