نیشابور

 • کد شعبه:
  1013
 • آدرس:
  نیشابور - خیابان پانزده خرداد - نبش خرداد 14 - پلاک 180
 • ایمیل:
  bp1013@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9316813111
 • تلفن:
  0098-51-43215470-3
 • فکس:
  -