سبزوار

 • کد شعبه:
  1014
 • آدرس:
  سبزوار - خیابان کاشفی شمالی - نبش خیابان ابن یمین
 • ایمیل:
  bp1014@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9613887191
 • تلفن:
  0098-51-44234285-8
 • فکس:
  -