بیرجند

 • کد شعبه:
  1201
 • آدرس:
  بیرجند - خیابان طالقانی - جنب خیابان طالقانی 4
 • ایمیل:
  bp1201@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9713983538
 • تلفن:
  0098-56-32214522-4
 • فکس:
  0098-21-82897613