اصفهان

 • کد شعبه:
  1302
 • آدرس:
  اصفهان - خیابان فردوسی - جنب خیابان سید علی خان
 • ایمیل:
  bp1302@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8144957515
 • تلفن:
  0098-031-32209052-4
 • فکس:
  0098-21-82897615