حکیم نظامی اصفهان

 • کد شعبه:
  1305
 • آدرس:
  اصفهان - خیابان حکیم نظامی - چهارراه حکیم نظامی
 • ایمیل:
  bp1305@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8175679553
 • تلفن:
  0098-31-36288597-8
 • فکس:
  0098-21-82897618