خیابان شمس آبادی اصفهان

 • کد شعبه:
  1307
 • آدرس:
  اصفهان - خیابان شمس آبادی - حد فاصل خیابان های عباس آباد و مطهری
 • ایمیل:
  bp1307@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8133613431
 • تلفن:
  0098-31-32233141-2
 • فکس:
  0098-21-82897620