شهرضا

 • کد شعبه:
  1308
 • آدرس:
  شهرضا - خیابان ولیعصر - میدان شهید یوسفیان
 • ایمیل:
  bp1308@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8613756961
 • تلفن:
  0098-31-53244802-5
 • فکس:
  0098-21-82897621