خیابان میر اصفهان

 • کد شعبه:
  1309
 • آدرس:
  اصفهان - خیابان میر - چهارراه آب 250
 • ایمیل:
  bp1309@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8164797591
 • تلفن:
  0098-31-36622630-36614678
 • فکس:
  0098-21-82897622