شاهین شهر اصفهان

 • کد شعبه:
  1310
 • آدرس:
  اصفهان - شاهین شهر - خیابان فردوسی - جنب فرعی 3 غربی
 • ایمیل:
  bp1310@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8314894881
 • تلفن:
  0098-31-45279721-4
 • فکس:
  0098-21-82897623