نجف آباد

 • کد شعبه:
  1312
 • آدرس:
  اصفهان - نجف آباد - خیابان شریعتی - جنب درمانگاه جابر ابن عبداله
 • ایمیل:
  bp1312@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  8519748631
 • تلفن:
  0098-31-42644041-5
 • فکس:
  0098-21-82897625