کریمخان زند شیراز

 • کد شعبه:
  1403
 • آدرس:
  شیراز - خیابان کریمخان زند - روبروی بیمارستان فقیهی
 • ایمیل:
  bp1403@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7134777988
 • تلفن:
  0098-71-32349191-5
 • فکس:
  0098-21-82897629