معالی آباد شیراز

 • کد شعبه:
  1404
 • آدرس:
  شیراز - خیابان معالی آباد - بلوار دکتر علی شریعتی - ساختمان پاسارگاد
 • ایمیل:
  bp1404@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7187753577
 • تلفن:
  0098-71-36361826-31
 • فکس:
  0098-21-82897630