مجتمع خلیج فارس شیراز

 • کد شعبه:
  1410
 • آدرس:
  شیراز - بلوار دکتر حسابی - مجتمع تجاری خلیج فارس شیراز - طبقه همکف
 • ایمیل:
  bp1410@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7198811995
 • تلفن:
  0098-71-36665072-80
 • فکس:
  0098-21-82897636