کازرون

 • کد شعبه:
  1411
 • آدرس:
  کازرون - خیابان امام خمینی - حدفاصل چهارراه بانک ملی و دادگستری - مقابل اداره پست - جنب کوچه قناعتی
 • ایمیل:
  bp1411@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7313713943
 • تلفن:
  0098-71-42210186-8
 • فکس:
  -