رشت

 • کد شعبه:
  1502
 • آدرس:
  رشت - خیابان طالقانی - مقابل بلوار معلم
 • ایمیل:
  bp1502@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  41437054451
 • تلفن:
  0098-13-33243234-33224647
 • فکس:
  0098-21-82897638