استاد مطهری رشت

 • کد شعبه:
  1504
 • آدرس:
  رشت - خیابان مطهری - جنب پاساژ امیر
 • ایمیل:
  bp1504@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4133973989
 • تلفن:
  0098-13-33261358-62
 • فکس:
  0098-21-82897640