لنگرود

 • کد شعبه:
  1506
 • آدرس:
  لنگرود - خیابان امام خمینی(ره) - جنب میدان پرستار
 • ایمیل:
  bp1506@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4471669368
 • تلفن:
  0098-13-42525286-42525196
 • فکس:
  0098-21-82897642