ولی عصر تبریز

 • کد شعبه:
  1601
 • آدرس:
  تبریز - خیابان ولیعصر - فلکه شریعتی
 • ایمیل:
  bp1601@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی / دارای صندوق امانات
 • کد پستی:
  5157683331
 • تلفن:
  0098-41-33333631-2
 • فکس:
  0098-21-82897643