تبریز

 • کد شعبه:
  1602
 • آدرس:
  تبریز - خیابان امام خمینی(ره) - چهارراه آبرسان
 • ایمیل:
  bp1602@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5156913196
 • تلفن:
  0098-41-33377572-4
 • فکس:
  0098-21-82897644