میدان ساعت تبریز

 • کد شعبه:
  1603
 • آدرس:
  تبریز - خیابان ارتش جنوبی - مقابل شهرداری
 • ایمیل:
  bp1603@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5137653778
 • تلفن:
  0098-41-35571481-4
 • فکس:
  0098-21-82897645