رشدیه تبریز

 • کد شعبه:
  1605
 • آدرس:
  تبریز- شهرک رشدیه - ابتدای بلوار کوهسا
 • ایمیل:
  bp1605@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5155916571
 • تلفن:
  0098-41-36670901-6
 • فکس:
  0098-21-82897647