مسجد کبود تبریز

 • کد شعبه:
  1607
 • آدرس:
  تبریز - خیابان امام خمینی(ره) - مقابل مجتمع تجاری ابریشم
 • ایمیل:
  bp1607@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5137675618
 • تلفن:
  0098-41-35549743-5
 • فکس:
  0098-21-82897649