شریعتی تبریز

 • کد شعبه:
  1608
 • آدرس:
  تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - حد فاصل خیابان های امام خمینی(ره) و 17 شهریور
 • ایمیل:
  bp1608@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5137975846
 • تلفن:
  0098-41-35574385
 • فکس:
  0098-21-82897650