شمس تبریز

 • کد شعبه:
  1610
 • آدرس:
  تبریز - خیابان شمس تبریزی - ایستگاه بالا حمام
 • ایمیل:
  bp1610@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5145615143
 • تلفن:
  0098-41-32353840
 • فکس:
  0098-21-82897652