ساری

 • کد شعبه:
  1701
 • آدرس:
  ساری - خیابان آیت اله کاشانی (قارن)
 • ایمیل:
  bp1701@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی / دارای صندوق امانات
 • کد پستی:
  4818638691
 • تلفن:
  0098-11-33300650-3
 • فکس:
  0098-21-82897654