خیابان امام خمینی آمل

 • کد شعبه:
  1702
 • آدرس:
  آمل - خیابان هراز - جنب کام مرکزی
 • ایمیل:
  bp1702@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4616814861
 • تلفن:
  0098-11-44273840-50
 • فکس:
  0098-21-82897655