بابل

 • کد شعبه:
  1703
 • آدرس:
  بابل - خیابان مدرس - تقاطع خیابان 17 شهریور
 • ایمیل:
  bp1703@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4713776399
 • تلفن:
  0098-11-32200702-6
 • فکس:
  0098-21-82897656