تنکابن

 • کد شعبه:
  1704
 • آدرس:
  خیابان امام خمینی(ره) - جنب بیمارستان شهید رجائی
 • ایمیل:
  bp1704@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4681989938
 • تلفن:
  0098-11-54224846
 • فکس:
  0098-21-82897657