چالوس

 • کد شعبه:
  1705
 • آدرس:
  چالوس - خیابان 17 شهریور - نرسیده به میدان معلم
 • ایمیل:
  bp1705@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4661944656
 • تلفن:
  0098-11-52218931-5
 • فکس:
  0098-21-82897659