سلمانشهر

 • کد شعبه:
  1706
 • آدرس:
  سلمانشهر - خیابان امام خمینی(ره) - مجتمع الماس قو
 • ایمیل:
  bp1706@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4671717838
 • تلفن:
  0098-11-54631391
 • فکس:
  0098-21-82897660