نور

 • کد شعبه:
  1708
 • آدرس:
  نور - خیابان امام خمینی(ره) - مقابل هلال احمر
 • ایمیل:
  bp1708@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4641937598
 • تلفن:
  0098-11-44511531-4
 • فکس:
  0098-21-82897662