امیر مازندرانی ساری

 • کد شعبه:
  1710
 • آدرس:
  ساری - خیابان امیر مازندرانی - مقابل فرمانداری - طبقه همکف ساختمان بانک پاسارگاد
 • ایمیل:
  bp1710@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4815798748
 • تلفن:
  0098-11-33366032-6
 • فکس:
  -