گلشهر بندرعباس

 • کد شعبه:
  1802
 • آدرس:
  بندرعباس - گلشهر - چهارراه دانشگاه
 • ایمیل:
  bp1802@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7915319938
 • تلفن:
  0098-76-33617023-4
 • فکس:
  0098-21-82897665