ارومیه

 • کد شعبه:
  1901
 • آدرس:
  ارومیه - خیابان خیام - نبش فلکه خیام - نبش کوی 67
 • ایمیل:
  bp1901@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5713699341
 • تلفن:
  0098-44-32252511-4
 • فکس:
  0098-21-82897666