خوی

 • کد شعبه:
  1902
 • آدرس:
  خوی - خیابان انقلاب
 • ایمیل:
  bp1902@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  5813873331
 • تلفن:
  0098-44-36457941-4
 • فکس:
  0098-21-82897667