کرمان

 • کد شعبه:
  2001
 • آدرس:
  کرمان - بلوار جهاد - نبش کوچه 27
 • ایمیل:
  bp2001@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7619844556
 • تلفن:
  0098-34-32712401
 • فکس:
  0098-21-82897668