کرمان

 • کد شعبه:
  2001
 • آدرس:
  کرمان - خیابان شهید رجایی - مقابل کتابخانه ملی
 • ایمیل:
  bp2001@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7619814816
 • تلفن:
  0098-34-32232563-4
 • فکس:
  0098-21-82897668