رفسنجان

 • کد شعبه:
  2002
 • آدرس:
  رفسنجان - بلوار طالقانی - حدفاصل خیابان های 17 شهریور و امیرکبیر
 • ایمیل:
  bp2002@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7717683675
 • تلفن:
  0098-34-34268002-4
 • فکس:
  0098-21-82897669