بلوار جمهوری کرمان

 • کد شعبه:
  2003
 • آدرس:
  کرمان - بلوار جمهوری - روبروی بلوار حمزه
 • ایمیل:
  bp2003@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی / دارای صندوق امانات
 • کد پستی:
  7618635699
 • تلفن:
  0098-34-32437011-2
 • فکس:
  0098-21-82897670